Banner

06.10.2023 – piątek – dzień powszedni

7.001. + Stanisława Mosur – (od S.S Służebniczek ze Świątnik Górnych)
2. + Krystyna Gajewska – (od Jana Swiby z synami)
18.00+ Andrzej Machlowski