Banner

12.11.2023 – XXXII – niedziela zwykła

7.00 1. + Zm. z Róży św. Stanisława.
2. + Józef Wojtaszek, Zofia – żona, Damian – wnuk. zm. z rodziny
9.00+ Katarzyna Machlowska – 1 r. śm. – (od mamy)
10.30 + Krystyna Gajewska – 2 r. śm.
12.00Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla Stanisława Niewiary – z ok. 98 r. urodzin.
17.00+ Stanisław Nowak – 4 r. śm. zm. z rodziny.