Banner

14.01.2024 – II niedziela – zwykła

7.00O błog. Boże i opiekę św. Stanisława dla Róży św. Stanisława i ich rodzin
9.00+ Anna Pychowska – 1 r. śm. Ryszard – mąż,    Maria i Stefan Kruk
10.30+ Mieczysław Zieliński, Stanisław, Helena – rodzice.
12.00 O łaskę zdrowia dla Stanisława
17.00+ Teresa Dąbrowa