Banner

Bierzmowanie

Sakrament zwany sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej przyjmuje młodzież w kl. VIII. Jednak coraz częściej świadomie prosi o ten sakrament młodzież starsza, która w kl. VIII z różnych przyczyn zrezygnowała z przygotowania i przyjęcia tego sakramentu – postawa słuszna.

Przygotowanie dotyczy młodzieży kl. VII i VIII, która wyrazi wolę przygotowania i przyjęcia tego sakramentu przez złożenie deklaracji. Obejmuje ono przygotowanie intelektualne w szkole oraz liturgiczne przy parafii.

Przygotowanie liturgiczne i emocjonalne ma miejsce w parafii i obejmuje udział we mszach św. i innych nabożeństwach oraz celebracjach liturgicznych.

Bezpośrednio przed bierzmowaniem ma miejsce Triduum modlitewne w intencji owoców zstąpienia Ducha Świętego.

W wypadku osób dorosłych mających wolę przyjęcia tego sakramentu konieczna jest wizyta w kancelarii w celu omówienia formy przygotowania.