Banner

29.10.2023 – WIECZÓR UWIELBIENIA

„Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki na cześć Opoki naszego zbawienia,
przystąpmy z dziękczynieniem przed Jego oblicze,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni!”.

(Ps 95 (94), 1 – 2)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEJ ŚWIĄTYNI
NA WIECZÓR UWIELBIENIA
W NIEDZIELĘ 29 PAŹDZIERNIKA 2023 R.,  O GODZINIE 18.00

W niedzielę, 29 października, w obecności Matki Zbawiciela oraz Świętego Józefa, będziemy uwielbiać Boga za Jego obecność w naszym ludzkim życiu, oraz doskonałą miłość względem nas.

„Uwielbienie jest modlitwą bezinteresowną, w której niczego od Boga nie oczekujemy, w której stawiamy Go na pierwszym miejscu w swoim życiu, w której pozostawiamy Go na Jego tronie chwały. Kościół nas tego uczy, ponieważ zdarza się, że traktujemy Boga inaczej. Chcemy, by to On nam służył, by spełniał nasze prośby, by realizował nasze pomysły i działał zgodnie z naszą wolą. To pokusa, którą pomoże nam przezwyciężyć uwielbienie – oddajemy wtedy Bogu chwałę tylko dlatego, że ON JEST! Nie dlatego, że spełnił naszą prośbę – to modlitwa dziękczynienia. Nie prosimy również, by coś dla nas uczynił – to modlitwa prośby. Uwielbiamy Go dla Niego samego. Uwielbiamy Go ze względu na to, Kim jest, jak jest wspaniały i wielki. Uwielbiamy Go, gdyż jest naszym Bogiem i jest godzien chwały i czci”.

Uwielbianie Boga daje niewyobrażalną siłę. Bóg powinien zajmować pierwsze miejsce w naszym życiu. Przylgnijmy do Niego, by móc przejść przez różne życiowe doświadczenia.

Zapraszamy wszystkich do włączenia się w modlitwę, do podziękowania Bogu za wszystkie dary i łaski, które otrzymujemy. Przyjdźmy, by w Jego obecności ukoić nasze serca i ponownie uwierzyć w to, że nasze losy są w Jego rękach.

Plan Wieczoru Uwielbienia:

18.00 – 18.10 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu i rozważenie piątej tajemnicy chwalebnej różańca świętego „Ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i Ziemi”.

18.10 – 19.15 – Modlitwa Uwielbienia.

19.15 – Odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia w intencji o łaskę pokoju na świecie.

19.25 – Indywidualne Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i Apel Jasnogórski.

                                                                       Serdecznie zapraszamy, Organizatorzy