Banner

Porządek adoracji w ramach 40-to godzinnego nabożeństwa

Módlmy się o uświęcenie nas samych i naszej codzienności o dar pokoju na świecie szczególnie na Ukrainie, o jedność naszych rodzin, o powołania kapłańskie i zakonne, za dzieci i młodzież, za chorych i nimi się opiekujących, za naszą parafię, w intencjach nam bliskich.