Banner

KS. KRZYSZTOF JOBDA

Wikariusz
Przyjęcie Święceń Kapłańskich - 2015Rozpoczęcie posługi w Parafii - 2023

"Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa"

św. Jan Paweł II