Banner

Namaszczenie Chorych

Nie jest to sakrament ostatecznego zakończenia życia ale sakrament umocnienia i nadziei w chwili trudnej bez względu na wiek.

Sakrament przyjmują osoby starsze i osoby chore (bez względu na wiek) również dzieci.

Sposób zwyczajny w czasie nabożeństwa dla chorych np. z racji rekolekcji, misji, „Dnia chorego” w parafii czy odwiedzin w I soboty.

Sposób nadzwyczajny w sytuacji zagrażającej życiu (wypadek) czy niebezpieczeństwie śmierci ( w takiej sytuacji powinno się wezwać kapłana bez względu na porę).

Przebywając w szpitalu prośmy o ten sakrament kapelana wobec siebie czy bliskich.