Banner

Małżeństwo

Narzeczeni podejmując decyzje o zawarciu sakramentalnego związku małżeńskiego powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej na 3 m-ce przed planowaną datą ślubu. Spotkanie poświęcone jest spisaniu protokołu.

  • przedkładają w wypadku gdy nie należą do danej parafii, zgodę na spisanie protokołu i pobłogosławienie małżeństwa z parafii narzeczonych (przynajmniej jednego z nich).
  • metrykę chrztu św. gdy ten miał miejsce w innej parafii (dokument ważny 6 m-cy ) z adnotacją o sak. bierzmowania
  • świadectwo ukończenia katechizacji
  • dowód tożsamości.
  • świadectwo ukończenia kursu przygotowującego – jeśli został ukończony jeśli nie trzeba to uczynić w późniejszym terminie, podobnie jak zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi w parafii zamieszkania. Z racji na określone przyczyny można zyskać zgodę by nie wygłaszać zapowiedzi. Spotkanie drugie ma miejsce na dwa tygodnie przed datą ślubu i obejmuje omówienie liturgicznego aspektu uroczystości.
  • przedłożyć powinno się dokument z USC – ( w wypadku ślubu kościelnego, który ma mieć skutki cywilne)
  • dane świadków – (mogą być to osoby nie wierzące lub innego wyznania)

W wypadku przebywania narzeczonych za granicą można te formalności załatwić w parafii aktualnego zamieszkania (za granicą) a ślub zawrzeć w Polsce. Jednak formalność w USC trzeba załatwić w Polsce.