Banner

Domowy Kościół

Logo Domowego Kościoła

Domowy Kościół jest to małżeńsko-rodzinny ruch świeckich w Kościele, działający w ramach Ruchu Światło-Życie. Jego założycielem jest Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki, polski kapłan. Domowy Kościół Ruchu Światło Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem. W tym roku mija 50 lat od jego powstania w Polsce.

Małżeństwa będące członkami Domowego Kościoła skupiają się w tzw. kręgach – małych grupach tworzonych od czterech do siedmiu małżeństw. Kręgi rodzin Domowego Kościoła spotykają się w obecności kapłana, raz w miesiącu, w domach małżonków tworzących krąg. Spotkania te trwają ok. 3 godzin i mają swój ustalony schemat.

Przy parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu w Zabierzowie działa Krąg Domowego Kościoła. Powstał on w 2015 roku. Obecnie skupia sześć małżeństw z Zabierzowa i okolic. Jego moderatorem jest ksiądz proboszcz Krzysztof Burdak.

Małżeństwa te oprócz działalności w ramach Domowego Kościoła starają się także aktywnie uczestniczyć w życiu parafii poprzez zaangażowanie w celebrację wybranych nabożeństw takich jak Różaniec, Droga Krzyżowa, czuwanie w Wielki Czwartek, pomoc przy tworzeniu o łtarzy na Boże Ciało.

Każde małżeństwo bez względu na wiek, staż małżeński, z dziećmi lub bezdzietne, może już z wnukami jest zaproszone do włączenia się w ruch Domowego Kościoła. Zapraszamy serdecznie! Informacje u Księdza proboszcza.