Banner

06.11.2023 – poniedziałek – dzień powszedni

7.00+ Julian i Krystyna Kuc, zm. z rodziny.
18.001. + Bolesław Kowalik, zm. rodzice Franciszek i Aniela
2. + Elżbieta Ziarkowska, Aleksandra i Franciszek Ziarkowscy