Banner

07.01.2024 – niedziela – święto Chrztu Pana Jezusa

7.00Dziękczynna za otrzymane łaski z prośba o błog. Boże dla Marii Machnik z ok. urodzin.
9.00+ Irena Legutko – r. śm.
10.30+ Eugeniusz Szady
12.00 Z prośbą o błog. Boże dla Mateusza i Anny – (od sąsiadów z Os. Zacisze)
17.00+ Fryderyk Pałka – r. śm.