Banner

08.11.2023 – środa – dzień powszedni

7.00 1. + Wiesław, Tadeusz, Stanisław, Jadwiga i Dagmara
2. + zm. babcie, dziadkowie i pradziadkowie – z rodz. Anny i Andrzeja
18.001. Zm. wypominani
2. + zm. członkinie Róży M. B Niepokalanej