Banner

15.11.2023 – środa – dzień powszedni

7.00+ zm. członkinie Róży MB Wniebowziętej
18.001. zm. członkinie Róży MB Bolesnej
2. + Anna Janik