Banner

22.01.2024 – poniedziałek – dzień powszedni

7.00+ Eugenia Węclewicz – (od rodz. Bazgier)
18.001. + Zofia i Marian Czajowscy – (od wnuków)
2. + Jadwiga i Stanisław Słania  Stefania i Ludwik Molik